Activitat investigadora

A la UPC em vaig incorporar al Departament de Física Aplicada, al grup de recerca en Dinàmica de Fluids Computacional liderat pel Prof. Josep Maria Massaguer, a qui recordo amb admiració. Vaig iniciar la tesi doctoral dirigida pel Prof. Francesc Marquès, i la vaig presentar el 1994. La meva tesi doctoral va versar sobre l’estudi de la dinàmica de fluids confinats entre cilindres en rotació.

Daniel Crespo, 1988

Acabada la tesi doctoral vaig recuperar la col·laboració amb la Prof. Clavaguera-Mora, en l’estudi dels processos de cristal·lització en els anomenats vidres metàl·lics. El seu nom ve del fet que són amorfs; no són pas transparents. Aquesta col·laboració va resultar molt fructífera i vaig decidir abandonar la meva activitat anterior de recerca en dinàmica de fluids. Aviat vaig dirigir la meva primera tesi doctoral, Eloi Pineda (2002), a la que han seguit 9 més. Des de llavors la meva activitat de recerca principal ha estat l’estudi de les propietats mecàniques i l’estabilitat física (processos de relaxació i cristal·lització) i química (resistència a la corrosió) dels vidres metàl·lics. He gaudit del finançament de diversos projectes del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación i un projecte ERA-Net (http://coindesc.ijs.si). També, vaig dirigir un projecte de transferència tecnològica de mecànica de fluids el 2004. La relació de les meves activitats de recerca està recollida a https://futur.upc.edu/DanielCrespoArtiaga.

Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castellefels, UPC