Gestió en l’àmbit universitari

Al llarg de la meva carrera acadèmica m’he anat implicant en tasques de gestió de la Universitat. Entre el 2001 i el 2002 vaig exercir de sotsdirector de recerca de l’EETAC. Entre el 2005 i el 2007 vaig ser sotsdirector del Departament de Física Aplicada, càrrec que vaig compaginar amb el de coordinador del programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Aeroespacial (2006-2010). L’any 2008 vaig ser sotsdirector de recerca de l’EETAC. L’any 2010 vaig participar en l’elaboració dels plans d’estudis i la implantació del Grau en Enginyeria Física. El 2011 vaig ésser escollit director del Departament de Física Aplicada. Aquest departament es va fusionar el 2015 amb el Departament de Física i Enginyeria Nuclear en un procés que va culminar en la creació del Departament de Física de la UPC. Després del període de constitució del nou departament en vaig ser escollit director des de 2016 fins a 2019. Estic particularment satisfet d’aquest període en que, a més d’estructurar el nou departament, vàrem poder engegar el Màster d’Enginyeria Física. Des del 2019 sóc el president de la Junta de Personal Docent i Investigador de la UPC, escollit en eleccions.